zadataka, dati su osnovni pojmovi i definicije iz teorije. Na kraju Zbirke dati su Prilozi od I do V u kojima su za lakše praćenje i rješavanje određenih zadataka date osnove iz oblasti energetskih nivoa elektrona prema Borovom modelu vodikovog atoma, osnovni elementi iz

Oblast elektronike se bavi korišćenjem različitih materijala u specijalnim konfiguracijama ili strukturama radi dobijanja elemenata u kojima se može kontrolisati tok struje i povezivanjem takvih elemenata u složena kola. Osnovni elementi savremene elektronike su diode i tranzistori koji su povezani u integrisana kola. Po uspješnom završetku kolegija Osnove elektronike student će biti sposoban: 1. Kvalitativno i kvantitativno opisati gibanje nabijenih čestica u električnom i magnetskom polju i njihovu primjenu 2. Kvalitativno i kvantitativno opisati nastanak, ulogu i funkcioniranje pn-spoja u poluvodičima 3.